Hlavní obsah

decimal [ˈdesɪməl]

Vyskytuje se v

point: desetinná čárka, celých ... při čtení desetinných čísel(decimal) point

system: desítková soustavadecimal system

desetinný: desetinná čárkadecimal point

desítkový: desítková soustavadecimal system

místo: mat. desetinné místodecimal place

soustava: mat. desítková/dvojková/metrická soustavadecimal/binary/metric system

tečka: mat. desetinná tečkadecimal point

decimal: desítková soustavadecimal system