Hlavní obsah

scrap [skræp]

Přídavné jméno

  • odpadový papír ap.scrap ironželezný šrotscrap metalkovový odpad, kovošrot

Vyskytuje se v

druhotný: druhotné surovinyscrap material, recyklovatelné recyclable/reusable materials

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

starý: staré železoscrap iron

zbytek: zbytkyremains, jídla též leftovers, leavings, rozpadnutého remnants, odpadky scraps

zlomkový: zlomkové zlatoscrap gold

železný: železný šrotscrap iron

železo: staré železoscrap (iron)

železo: přen. patřit do starého železabe ready for the scrap heap