Hlavní obsah

saddle [ˈsædəl]

Sloveso

  1. saddle (up) osedlat koně ap.
  2. sb/sth with sth hodit na krk co komu o zodpovědnosti, dluhu ap.be saddled with sthmít na krku co odpovědnost ap.saddle sth with debtzadlužit co firmu ap.

Vyskytuje se v

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

take: take the saddle offodsedlat koně

burr: AmE hovor. a burr under sb's saddleosina v zadku něco trvale nepříjemného

saddle: saddle (up)osedlat koně ap.