Hlavní obsah

remission [rɪˈmɪʃən]

Vyskytuje se v

duty: ekon. duty remissionprominutí cla

odpuštění: debt forgiveness/remission, remission of debtekon. odpuštění dluhu

remission: be in remissionbýt na ústupu, ustupovat vážná nemoc