Hlavní obsah

rely [rɪˈlaɪ]

Vyskytuje se v

on: rely on sbspoléhat se na koho

spolehnutí: sb can be relied onna koho je spolehnutí

lze: Can he be relied on?Lze se na něj spolehnout?

spolehnout (se): You can rely on me.Můžeš se na mne spolehnout.

rely: rely onsb/sth být závislý na kom/čem, být odkázán na koho/co, muset spoléhat na co