Hlavní obsah

reflective [rɪˈflektɪv]

Vyskytuje se v

reflective: be reflective of sthjasně vypovídat o čem, odrážet co