Hlavní obsah

režijní

Vyskytuje se v

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak