Hlavní obsah

randomly [ˈrændəmlɪ]

Vyskytuje se v

nahodile: randomly selectednahodile vybraný

nahodilý: random choicenahodilý výběr

náhodný: random numberstat. náhodné číslo

výběr: random choicenáhodný/namátkový výběr

vybraný: chosen at randomnáhodně vybraný

střílet: make a random/wild guess, rozhodovat bez uvážení shoot/fire from the hipstřílet od boku/pasu hádat při odpovědi

random: at randomnahodile, namátkou, náhodně