Hlavní obsah

ptačí

Přídavné jméno

  1. (ptákům vlastní) bird('s)zool. avianptačí vejce(jedno) bird's egg, (více) birds' eggs
  2. (pro ptáky) bird'sptačí budkanest(ing) boxptačí zobbirdseed, canary seed
  3. (připomínající ptáka) birdlike

Vyskytuje se v

zob: obecný privetptačí zob

budka: nest(ing) box, AmE birdhouseptačí budka

chřipka: bird/avian fluptačí chřipka

klec: birdcageptačí klec

z, ze: from bird's eye viewz ptačí perspektivy

zpěv: bird singing, birdsong, birdcallptačí zpěv

perspektiva: bird's eye viewpřen. ptačí perspektiva

bird: bird foodptačí zob

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

flu: bird/avian fluptačí chřipka

shot: top shotzáběr shora/z ptačí perspektivy

ptačí: birdseed, canary seedptačí zob