Hlavní obsah

provoke [prəˈvəʊk]

Sloveso

  1. sb (into sth) (vy)provokovat, (vy)dráždit koho (k čemu)refuse to be provokednenechat se vyprovokovat
  2. vyvolat, vzbudit odezvu ap.

Vyskytuje se v

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth