Hlavní obsah

provoke [prəˈvəʊk]

Sloveso

  1. sb (into sth) (vy)provokovat, (vy)dráždit koho (k čemu)refuse to be provokednenechat se vyprovokovat
  2. vyvolat, vzbudit odezvu ap.

Vyskytuje se v

obava: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

vyvolat: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

zavdat: give rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sthzavdat příčinu čemu vyvolat

provoke: refuse to be provokednenechat se vyprovokovat