Hlavní obsah

právník

Vyskytuje se v

radit se: I consult my lawyer on that.Radím se o tom se svým právníkem.

fee: contingent feeprovize právníkovi procenta z vysouzené částky

lawyer: divorce lawyerrozvodový právník, odborník na rodinné právo

practitioner: legal practitionerprávník provozující praxi

manqué: lawyer manquéčlověk, jenž se mohl uplatnit jako právník, právník duchem

právník: consult a lawyer, take legal adviceporadit se s právníkem