Hlavní obsah

postpone [pəʊstˈpəʊn or pəˈspəʊn]

Sloveso

  • sth until sth odložit, odsunout co na kdy na pozdějipostponed indefinitelyodložený na neurčito

Vyskytuje se v

indefinitely: be postponed indefinitelybýt odložen na neurčito

neurčito: postpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sthodložit co na neurčito

odložit: He postponed his departure.Odložil svůj odjezd.

posunout: put off, postpone, BrE též put back sthposunout co na později odložit

postpone: postponed indefinitelyodložený na neurčito