Hlavní obsah

postpone [pəʊstˈpəʊn or pəˈspəʊn]

Sloveso

  • sth until sth odložit, odsunout co na kdy na pozdějipostponed indefinitelyodložený na neurčito

Vyskytuje se v

indefinitely: be postponed indefinitelybýt odložen na neurčito

neurčito: odložit co na neurčitopostpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve sth

odložit: Odložil svůj odjezd.He postponed his departure.

posunout: posunout co na později odložitput off, postpone sth