Hlavní obsah

postoj

Nechtěli jste hledat:

postpošta

postpozice, místo, post

postsloup(ek), kůl, podpěra

postpo-

post office boxpoštovní přihrádka, PO box

postoperativepooperační, postoperační

postponeodložit, odsunout

postponementodložení, odklad, odsunutí

postprandial(konaný) po jídle

postscriptpostskriptum, P.S.

postulatepředpokládat, postulovat

posturalpostojový, posturální, týkající se držení těla

posturedržení těla, pozice

posturingpředstírání, přetvařování, pózy