Hlavní obsah

porucha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vadná funkce) malfunction(selhání) breakdown, failure(potíž) trouble(závada) faultporucha motoruengine failure
  2. (zdravotní ap.) disorder(narušení též) disturbanceduševní poruchamental disorder, (vyšinutí) derangementporuchy zažíváníindigestion/stomach disorders

Vyskytuje se v

duševní: mental disorderduševní porucha

trávení: indigestionporucha trávení

učení: learning disabilityporucha učení dyslexie ap.

affective: affective disordersafektivní poruchy

bipolar: bipolar disorderbipolární porucha osobnosti

digestive: digestive disordersporuchy trávení

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

disorder: mental disorderduševní porucha

disturbance: emotional disturbanceemoční porucha, citové narušení

emotional: emotional disordercitová porucha

engine: engine failureporucha motoru

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

mental: mental disturbanceduševní porucha

nervous: nervous breakdown/disordernervové zhroucení/nervová porucha

porucha: mental disorder, vyšinutí derangementduševní porucha