Hlavní obsah

porucha

Vyskytuje se v

trávení: indigestionporucha trávení

učení: learning disabilityporucha učení dyslexie ap.

affective: affective disordersafektivní poruchy

bipolar: bipolar disorderbipolární porucha osobnosti

digestive: digestive disordersporuchy trávení

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

disorder: mental disorderduševní porucha

disturbance: emotional disturbanceemoční porucha

emotional: emotional disordercitová porucha

engine: engine failureporucha motoru

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

mental: mental disturbanceduševní porucha

nervous: nervous breakdown/disordernervové zhroucení/nervová porucha

porucha: mental disorderduševní porucha