Hlavní obsah

poškození

Podstatné jméno, rod střední

  1. (poničení) damage, injury, harmutrpět poškozenísuffer damagepráv. úmyslné poškozenímalicious damage
  2. (újma) damage, injury

Vyskytuje se v

poškození: malicious damagepráv. úmyslné poškození

spoluzavinění: contributory negligencespoluzavinění (nedbalostí) poškozeného

contributory: práv. contributory negligencespoluzavinění nedbalostí poškozeného

corrupt: výp. corrupted datapoškozená data

damage: brain damagepoškození mozku

disservice: do sb a disserviceuškodit, ublížit komu, poškodit koho

harm: do harm to sb/sthpoškodit koho/co, uškodit komu/čemu

injury: injury to sb's reputationpoškození čí pověsti

shipment: damaged shipmentpoškozená zásilka

violence: do violence to sb/sthublížit komu, poškodit co, překroutit fakta ap.

wilful: wilful damageúmyslné poškození, úmyslně spáchaná škoda

apparently: Apparently the car was undamaged.Auto se zdálo být nepoškozené.

poškodit: damage sb's reputationpoškodit čí pověst