Hlavní obsah

poškodit

Vyskytuje se v

disservice: do sb a disserviceuškodit, ublížit komu, poškodit koho

harm: do harm to sb/sthpoškodit koho/co, uškodit komu/čemu

violence: do violence to sb/sthublížit komu, poškodit co, překroutit fakta ap.

poškodit: damage sb's reputationpoškodit čí pověst