Hlavní obsah

parti

Nechtěli jste hledat:

part(sou)část, kus, kousek, díl

partystrana

pareo(d)říznout, (o)krájet, seříznout

parpar

parkpark, (městské) sady

paravýsadkář, paragán

para.odst.

part exchange(částečný) protiúčet

partialčástečný, dílčí, neúplný

partialityslabost , záliba

partiallyčástečně, zčásti, parciálně

participantúčastník

participate(z)účastnit se , podílet se

participationúčast , zapojení , participace

participativeparticipativní

participatoryumožňující (aktivní) účast, spojený s účastí, participační

participialparticipiální