Hlavní obsah

pacient

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

ambulantní: outpatient, day patient/caseambulantní pacient

kritický: The patient is critical/in critical condition.Pacient je v kritickém stavu.

přitížit se: The patient deteriorated.Pacientovi se přitížilo.

u: problems in some patientsproblémy u některých pacientů

elective: form. med. elective surgeryelektivní operace, operace na žádost pacienta ne nutná

in-patient: in-patient treatmentléčba hospitalizovaných pacientů, nemocniční léčba

phantom: med. phantom limb= dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále má

tubercular: tubercular patientspacienti trpící tuberkulózou

have: Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

pacient: out(-)patientambulantní pacient