Hlavní obsah

přibližování

Vyskytuje se v

přibližovat se: Don't come near me!, Stay away from me!Nepřibližuj se (ke mně)!

clear: Keep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.

near: As he neared the stable ...Jak se přibližoval ke stáji ...