Hlavní obsah

přestěhování

Vyskytuje se v

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

house: move housepřestěhovat se změnit bydliště

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.