Hlavní obsah

předpokládaný

Vyskytuje se v

předpokládat: Let's assume that ...Předpokládejme, že ...

assume: práv. assumed factspředpokládaná fakta případu

heir: práv. heir presumptivepředpokládaný dědic

profit: profit warningoznámení snížení předpokládaného zisku firmou

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

tip: BrE sb is tipped to do, for sthmá se za to/předpokládá se, že kdo udělá co