Hlavní obsah

oznámení

Podstatné jméno, rod střední

  • (veřejné) announcement(uvědomění) notification(i vyvěšené ap.) noticesvatební oznámeníwedding announcement (card)úmrtní oznámenídeath notice

Vyskytuje se v

dopředu: seven days' noticeoznámení sedm dní dopředu

oznámit: Report it to the police.Oznamte to na policii.

veřejně: announce publicly sth, announce sth in publicveřejně oznámit co

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

death: death noticeúmrtní oznámení

declare: declare osfoznámit svou kandidaturu ve volbách

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

hoax: hoax callfalešné telefonické oznámení bomby ap.

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

note: ekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.

notice: public noticeveřejné oznámení, vyhláška

profit: profit warningoznámení snížení předpokládaného zisku firmou

public: make sth publiczveřejnit co, oznámit co (veřejnosti)

termination: termination noticevýpověď, oznámení o vypovězení smluvního vztahu

word: send word of sthvzkázat, oznámit komu co

oznámení: wedding announcement (card)svatební oznámení