Hlavní obsah

owe [əʊ]

Vyskytuje se v

owing: owing tosth kvůli, vzhledem k čemu, z důvodu čeho

dlužný: sum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sumdlužná částka

důsledek: as a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sthv důsledku čeho

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

vděčit: I owe him my life.Vděčím mu za svůj život.

vysvětlení: You owe me an explanation.Dlužíte mi vysvětlení.