Hlavní obsah

nedostatečně

Vyskytuje se v

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

ill: ill-suppliedšpatně/nedostatečně zásobený

proof: be proof enough of sthbýt dostatečným důkazem čeho

scant: scant evidencenedostatečné důkazy

sufficient: práv. sufficient evidencedostatečné důkazy

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

decent: form. Are you decent?Jsi (dostatečně) oblečený? ne polonahý ap.

enough: It is proof enough of it.To je toho dostatečným důkazem.