Hlavní obsah

nedoplatky

Vyskytuje se v

arrears: outstanding rent arrearsneuhrazené nedoplatky nájemného

call: ekon. calls in arrearsnedoplatky za upsané akcie

tax: tax arrearsdaňové nedoplatky