Hlavní obsah

mistress [ˈmɪstrɪs]

Podstatné jméno

  1. zast.milenka ženatého muže
  2. BrE, zast.učitelka na státní škole
  3. zast.paní sluhy ap.
  4. panička psa
  5. paní situace, domu ap.wardrobe mistresskostymérka, garderobiérkaMistress of the Robesprvní komorná britské královny
  6. of sth přen. mistryně, královna čeho

Vyskytuje se v

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

alloy: hutn. master alloypředslitina

builder: master builder(hlavní) stavitel architekt, živnostník

mistress: wardrobe mistresskostymérka, garderobiérka

prop: props man/mistressrekvizitář/rekvizitářka

slave: slave masterotrokář majitel otroka

wardrobe: wardrobe master/mistresskostymér/kostymérka

magisterský: master's degree studymagisterské studium

magistr: Master of Science, zkr. MScmagistr přírodních věd

mistr: martial arts mastermistr bojových umění

titul: master's/bachelor's/doctor's degreemagisterský/bakalářský/doktorský titul

výchovný: školní ap. guidance counsellor, pro volbu povolání careers master/mistressvýchovný poradce/výchovná poradkyně

vypínač: master switchelektr. hlavní vypínač

krám: Like master, like man.Jaký pán, takový krám.

pán: be one's own man/master, be a free agent, be master in one's own housebýt svým vlastním pánem

master: be one's own masterbýt svým vlastním pánem nezávislý