Hlavní obsah

mistress [ˈmɪstrɪs]

Podstatné jméno

  1. zast.milenka ženatého muže
  2. BrE, zast.učitelka na státní škole
  3. zast.paní sluhy ap.
  4. panička psa
  5. paní situace, domu ap.wardrobe mistresskostymérka, garderobiérkaMistress of the Robesprvní komorná britské královny
  6. of sth přen. mistryně, královna čeho

Vyskytuje se v

master: be one's own masterbýt svým vlastním pánem nezávislý

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

alloy: hutn. master alloypředslitina

builder: master builder(hlavní) stavitel architekt, živnostník

degree: take a master's degree in sthzískat magisterský titul z čeho, v čem

master: hist. master racenadřazená rasa hl. árijská

master: Grand mastervelmistr zednářů i šachu

master: master builder(hlavní) stavitel

master: master's (degree)magisterský titul, titul magistra

master: master copyhlavní/první kopie, originál záznamu, nahrávky ap.

master: master antennaspolečná anténa v budově ap.

prop: props man/mistressrekvizitář/rekvizitářka

slave: slave masterotrokář majitel otroka

wardrobe: wardrobe master/mistresskostymér/kostymérka

magisterský: magisterské studiummaster's degree study

magistr: magistr přírodních vědMaster of Science, zkr. MSc

magistr: magistr společenských vědMaster of Arts, zkr. MA

mistr: mistr bojových uměnímartial arts master

titul: magisterský/bakalářský/doktorský titulmaster's/bachelor's/doctor's degree

výchovný: výchovný poradce/výchovná poradkyněškolní ap. guidance counsellor, pro volbu povolání careers master/mistress

vypínač: elektr. hlavní vypínačmaster switch

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent