Hlavní obsah

measuring [ˈmeʒərɪŋ]

Přídavné jméno

  1. odměrný nádoba ap.measuring jugodměrka, odměrná nádoba kuchyňská ap.
  2. měřicí

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

half measure: half measure(s)polovičaté opatření málo účinné ap.

measure: measuresopatření, kroky

measure: beyond measureohromně, nad míru, velice víc, než je zdrávo

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

measure: take the measure of sb/sthprokouknout, prohlédnout koho/co, vědět jak na koho/co

measure: in some measuredo jisté míry

austerity: austerity measuresúsporná opatření

discriminatory: discriminatory measurediskriminační opatření

economy: economy measureúsporné opatření

firm: take firm measuresučinit přísná opatření

interim: interim measure(s)prozatímní opatření

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

measure: legal measuresprávní opatření

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

precautionary: precautionary measurespreventivní opatření

protection: protection measuresochranná opatření

retaliatory: retaliatory measuresodvetná opatření

stopgap: stopgap measurenouzové opatření

direct: measures directed at ...opatření zaměřená na ...

place: New measures were put in place.Byla zavedena nová opatření.