Hlavní obsah

měření

Vyskytuje se v

měřit: měřit (si)pozorovat koho/co size up, scrutinize sb/sth, take* a long hard look at sb/sth

měřit: měřit čas komutime sb

měřit: měřit si/komu teplotutake one's/sb's temperature

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

měřit: Kolik měříš?How tall are you?, What height are you?

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.