Hlavní obsah

levně

Vyskytuje se v

koupit: buy cheap(ly)koupit levně

levný: cheaper, less expensivelevnější

prodat: sell sth cheap/dearprodat co levně/draze

mimoto: It's cheap and what's more, it's entertaining.Je to levné a mimoto zábavné.

pořídit: I got it cheap.Pořídil jsem to levně.

však: It is a cheap, nevertheless a high-quality product.Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.

značně: considerably cheaperznačně levnější

discount: discount storediskontní prodejna, prodejna levného zboží

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

expensive: something less expensiveněco levnějšího

money: ekon. easy money policypolitika levných peněz

cheaply: more cheaplylevněji

levně: I bought it really cheap.Koupil jsem to opravdu levně.