Hlavní obsah

introductory [ˌɪntrəˈdʌktərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

lekce: introductory/revision lessonúvodní/opakovací lekce

úvodní: jediné introductory word, předmluva prologue, úvod introductionúvodní slovo