Hlavní obsah

intimidate [ɪnˈtɪmɪˌdeɪt]

Sloveso

Vyskytuje se v

intimidated: feel/be intimidated by sb/sthmít strach z koho/čeho

intimidate: intimidate sb into (doing) sthzastrašováním přimět, dohnat koho k čemu