Hlavní obsah

industrializovaný

Nechtěli jste hledat:

industrialistprůmyslník

industrializationindustrializace

industrialize(z)industrializovat, zprůmyslnit

industriallyprůmyslově

industrial relationspracovní vztahy

industrialsakcie průmyslových podniků

industriouspracovitý, pilný, přičinlivý

industriouslypracovitě, pilně

industryprůmysl

inebriatedopilý, podnapilý