Hlavní obsah

indispensable [ˌɪndɪˈspensəbəl]

Vyskytuje se v

nezbytně: be vital/indispensable for sthbýt nezbytně nutný pro co