Hlavní obsah

increasing [ɪnˈkriːsɪŋ]

Vyskytuje se v

incremental: incremental increasepravidelné zvýšení (platu) dle dohody

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

factor: increase by a factor of twozvýšení na dvojnásobek

plat: pay rise/AmE raise, increase in salaryzvýšení platu

přibýt: put on weight, increase in weight, zakulatit se fill outpřibýt na váze

přírůstek: increase in capitalekon. přírůstek kapitálu

vzestup: be on the increase/rise, mocí, vlivem ap. be in the ascendantbýt na vzestupu

zločinnost: increase in the crime ratenárůst zločinnosti

průtok: annual/average/increased flow (rate)roční/průměrný/zvýšený průtok

vzrůst: increase in the standard of livingvzrůst životní úrovně

increase: be on the increasebýt na vzestupu, stoupat, růst