Hlavní obsah

ignorace

Nechtěli jste hledat:

ignoranceneznalost , nevědomost, nevzdělanost

ignominypotupa, hanba, ponížení

ignoramushlupák, ignorant, nevzdělanec

ignorantnevzdělaný , neznalý, nevědomý

ignoreignorovat , nevšímat si , nedbat

iguanaleguán

ilkdruh, typ, sorta

illnemocný

I'll(já) budu

ill-advisednerozumný, neuvážený, nepředložený