Hlavní obsah

hum [hʌm]

Citoslovce

  • ehm, hmm citoslovce rozpaků