Hlavní obsah

heating [ˈhiːtɪŋ]

Vyskytuje se v

heat: the heat of sthdoba nejintenzivnější aktivity, (vy)vrcholení čeho voleb, příprav ap.

lose: lose heatchladnout, vychládat

animal: animal heatživočišné teplo

dry: cook with dry heatpéci, opékat, pražit

exchanger: tech. heat exchangervýměník tepla

heated: get heatedrozčilit se, rozohnit se, rozpálit se

heating: central heatingústřední topení

joule: Joule heatingJoulovo teplo, ohmický ohřev

pool: indoor/heated poolkrytý/vyhřívaný bazén

rail: heated towel rails, towel rail radiatorkoupelnový žebřík

resistant: heat-resistantžáruvzdorný

shield: heat shieldtepelný štít

specific: specific melting heattavné měrné teplo

treatment: heat treatmenttepelné zpracování kovu ap.

gentle: over a gentle heatna mírném ohni vařit ap.

bazén: heated poolvyhřívaný bazén

plynový: gas heatingplynové topení

podlahový: (under)floor heating, řidč. floor warmingpodlahové vytápění

tělesný: body temperature, blood heat(normální) tělesná teplota

těleso: heating element, ohřívač heater, radiátor radiatortopné těleso

teplo: body/animal/sun heattělesné/živočišné/sluneční teplo

topení: central heatingústřední topení

topný: heating element, radiátor radiator, ohřívač heatertopné těleso

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

ústřední: central heating (system)ústřední topení

zápal: in the heat of sthv zápalu čeho v maximálním nasazení

zpracování: heat treatmenttech. tepelné zpracování

žebřík: heated towel rails, towel rail radiatorkoupelnový žebřík

instalovat: install central heatinginstalovat ústřední topení

oheň: cook sth over a low heatvařit co na mírném ohni při nízké teplotě

vášnivý: heated debatevášnivá debata