Hlavní obsah

heap [hiːp]

Vyskytuje se v

ant: ant heapmraveniště kupa

kupka: haycock, heap of haykupka sena

kydat: dish the dirt on sb, throw mud at sb, vyjadřovat opovržení heap scorn on sbkydat špínu/hnůj na koho hovor.

železo: be ready for the scrap heappřen. patřit do starého železa

heap: heap(s)of sth hovor. spousta, moře, hromada čeho času ap.