Hlavní obsah

hag [hæg]

Vyskytuje se v

hug: give sb a hugobejmout koho

give: He gave me a hug.Objal mě.

přivinout: embrace, hug, něžně cuddle, zast. embosom, kniž. enfold sbpřivinout koho k sobě/do náruče

obejmout: We hugged and kissed.Objali jsme se a políbili.

sevřít: embrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sbsevřít koho v náručí