Hlavní obsah

hark [hɑːk]

Sloveso

  • hark at sb upoutat tak pozornost na člověka, který je hloupý, arogantní ap.hovor.poslechnout si koho

Vyskytuje se v

hark: Poslouchej(te)!, Slyš(te)!Hark!