Hlavní obsah

familiarization [fəˌmɪlɪæraɪˈzeɪʃən or fəˌmɪlɪærɪˈzeɪʃən]