Hlavní obsah

ewer [ˈjuːə]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo