Hlavní obsah

ewer [ˈjuːə]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

srozuměný: být si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sthbýt srozuměn(ý) s čím

vědomý: be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.