Hlavní obsah

ewer [ˈjuːə]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímbýt si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sth

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth