Hlavní obsah

erupt [ɪˈrʌpt]

Vyskytuje se v

erupt: The city erupted into riots.Ve městě vypukly nepokoje.