Hlavní obsah

enchant [ɪnˈtʃɑːnt]

Vyskytuje se v

enchanted: be enchanted by sb/sthbýt okouzlen kým/čím