Hlavní obsah

enchanting [ɪnˈtʃɑːntɪŋ]

Vyskytuje se v

enchanted: be enchanted by sb/sthbýt okouzlen kým/čím

poplést: poplést komu hlavubewitch, enchant sb