Hlavní obsah

e.g. [ˌiːˈdʒiː]

Vyskytuje se v

E number: E numberséčka, potravinářské látky řady E

commerce: e-commerceelektronické obchody, obchodování po internetu

cigareta: electronic cigarette, e-cigaretteelektronická cigareta

éčko: E numberséčka konzervanty

e-mail: by e-maile-mailem

e-mailový: e-mail addresse-mailová adresa

inkoust: e-inkelektronický inkoust

internet: e-businessobchod po internetu

podepsaný: e-signedelektronicky podepsaný

pošta: e-mail, email, electronic mailvýp. elektronická pošta

dur: E flat majorEs dur

nejlépe: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejlépe e-mailem.

nejraději: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejraději e-mailem.