Hlavní obsah

divulge [daɪˈvʌldʒ]

Vyskytuje se v

prozradit: divulge a trade secretprozradit obchodní tajemství