Hlavní obsah

discomfited [dɪsˈkʌmfɪtɪd]

Vyskytuje se v

rozpaky: embarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sbuvést koho do rozpaků

uvést: embarrass, discomfit, zmást perplex, nonplus sb, nepříjemnou otázkou ap. put sb on the spotuvést do rozpaků