Hlavní obsah

dig [dɪg]

Vyskytuje se v

dig in: dig sth inzarýt co do půdy

dig in: be digging innehodlat ustoupit, postavit si hlavu, postavit se na zadní

dig out: dig sb/sth outof sth vykopat, vyhrabat, vydolovat co/koho odkud

dig out: dig sth outof sth vyhrabat, vylovit co odkud

grave: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

heel: dig one's heels in, dig in one's heelspostavit si hlavu schválně odporovat naléhání